Haqqımızda

Müstəqil Azərbaycanla həmyaşıd, müasir ölkə mətbuatının yaranması və formalaşmasında öz yeri və rolu olan “İki sahil”in ilk nömrəsi 1991-ci il 10 iyul tarixində işıq üzü görüb. Qəzet çoxtirajlı “Zavod həyatı”nın davamı kimi nəşrə başlayıb.

Qəzetin  ideyası “İki sahil” adı ilə nəşrini davam etdirməsi özü üçün bir amal seçdiyi “Vahid Azərbaycan uğrunda!” devizindən aydın hiss olunur. “İki sahil” nəşrə başladığı ilk dövrlərdə ölkədə xaos, anarxiya, özbaşınalıqlar hökm sürürdü. İctimai-siyasi vəziyyətin gərginliyi bütün  sahələr kimi, mətbuata da  öz mənfi təsirini göstərirdi. İqtisadi inkişafdan danışmaq mümkün deyildi. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq “İki sahil” mətbuatın əsas funksiyası olan cəmiyyətin güzgüsü rolunu yüksək səviyyədə yerinə yetirdi və bu gün də sadiq qaldığı missiyasını uğurla icra edir.

“İki sahil” qəzeti ilk gündən söz və mətbuat azadlığının yaratdığı imkanlardan doğru, düzgün və dəqiq istifadə edir, jurnalistikanın müqəddəs ənənələrinə sadiq qalır, dövlətçiliyin və milli maraqların qorunmasına xidmət edir.

Xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır ki, “İki sahil” tarixi bir missiyanı yerinə yetirib. Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanın böyük problemlərlə üzləşməsi, xalqın ulu öndər Heydər Əliyevə çağırışı, ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynayan Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması ilə bağlı məşhur “91-lər”in Ümummilli Liderə  müraciəti və bu müraciətə cavab  “İki sahil”də geniş dərc edilib. Heydər Əliyev ideyalarının təbliğində qabaqcıl  sıralarda dayanan “İki sahil” üzərinə düşən şərəfli vəzifəni layiqincə yerinə yetirdiyi kimi, dövlətçilik, azərbaycançılıq ideyalarına sadiqliyini bu gün də qoruyub saxlayır. Ulu öndər Heydər Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 2-ci ildönümü münasibətilə keçirilən ümumrespublika müşavirəsində “İki sahil” qəzetinin rolunu yüksək dəyərləndirib:  “O vaxt “İki sahil” qəzeti yaranmışdı. Mən hesab edirəm ki, bu qəzet də çox iş görmüşdür. Bu qəzet indi də Yeni Azərbaycan Partiyasına xidmət edir. Amma o vaxt bu partiya yox idi, lakin “İki sahil” qəzeti çox cəsarətli məqalələr verirdi. Mən təkcə Naxçıvanı götürmürəm, ədalətsiz hadisələrə qarşı Azərbaycanın ayrı-ayrı vətəndaşlarının, ziyalılarının fikrini dərc etməkdə bu qəzet yaxşı fəaliyyət göstərmişdir, indi də göstərir. Mən bunu da yüksək qiymətləndirirəm.” Ümummilli Liderin son dərəcə önəmli, qiymətli olan bu fikirləri bir daha sübut edir ki, xalqa, dövlətçiliyə xidmət “İki sahil”in ideyasının əsas istiqamətini təşkil edir.

Qeyd etdiyimiz kimi, “İki sahil” hər zaman Heydər Əliyev ideyalarının təbliğatçısı olub. Qəzet Ümummilli Liderin qurucusu olduğu Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranma zərurəti, təşkilatlanması, keçdiyi inkişaf yolunu geniş təhlil edərək işıqlandırır. “91-lər”in müraciəti qəzetin 15 oktyabr 1992-ci il tarixli sayında ətraflı dərc edilib. Müraciətdə qeyd olunan “Əgər bu partiyanın bünövrəsini Sizin kimi güclü dövlət xadimi qoyarsa, o uzun illər xalqımızın bir neçə nəsil üçün də siyasi yetkinlik məktəbi olar” fikri bu gün öz təsdiqini tapıb. “İki sahil” qəzeti ulu öndər Heydər Əliyev siyasətinə daim sədaqətlə xidmət edib və edəcək.

Məlum olduğu kimi, 1994-cü il sentyabrın 20-də “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ilə Azərbaycanda inkişafın yeni mərhələsi başlandı, dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyanın əsası qoyuldu. “İki sahil” qəzeti SOCAR-ın təsisçiliyi ilə müstəqil ictimai-siyasi qəzet olaraq digər sahələr kimi, dövlətin siyasətini, iqtisadi sahədə əldə olunan uğurları ətraflı şəkildə ictimaiyyətə çatdırmağı qarşısına mühüm vəzifə kimi qoyub. Bu gün paytaxt və bölgələrdə geniş vüsət alan abadlıq və quruculuq işlərindən fərəhlə danışılırsa, bu uğurların təməlində düzgün həyata keçirilən neft siyasəti və strategiyası dayanır. Ulu öndər Heydər Əliyev iqtisadiyyatın inkişafında neft amilinə xüsusi önəm verməklə bugünkü inkişafın əsasını qoyub. “İki sahil” qəzeti bu gün neft strategiyasının uğurla həyata keçirilməsində mühüm rola malik olan SOCAR-ın və onun strukturlarının gördüyü işləri geniş şəkildə işıqlandırır. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq SOCAR dünya da güclü, tanınan və nüfuzlu şirkətə çevrilib. Bu gün dünyanın əksər ölkələrində SOCAR-ın nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir. Təkcə ölkə iqtisadiyyatında deyil, dünya iqtisadiyyatında SOCAR böyük təsir gücünə malik olan bir şirkətə çevrilməsinin təməli ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və bu gün də möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən məqsədyönlü siyasətin nəticəsidir. SOCAR-ın xarici ölkələrdə həyata keçirdiyi uğurlu investisiya layihələri qurumun beynəlxalq nüfuzunun artmasında mühüm rol oynayır. “İki sahil” qəzeti həyata keçirilən bu işləri geniş işıqlandırmaqla ictimaiyyəti daim məlumatlandırır.

Bu gün “İki sahil” qəzetinin keçdiyi zəngin və şərəfli yola baxış keçirsək görərik ki, qəzet dövrün tələblərinə uyğun olaraq daim yenilənir, müasir  texnologiyalardan istifadəyə xüsusi önəm verilir. Bu texnologiyaların tətbiqi Azərbaycan reallıqlarının təbliğində fərqlənən digər mətbu orqanlar kimi, “İki sahil”in simasında da özünü büruzə verir. Hazırda qəzetin “ikisahil.az” internet saytı uğurla fəaliyyət göstərir. “İki sahil”in daim yenilənən internet səhifəsində günün aktual məsələlərinin təhlili, ölkə daxilindən və xaricindən ən doğru və düzgün xəbərlər operativ şəkildə oxuculara çatdırılır. Bununla yanaşı, günün aktual məsələləri ilə bağlı, ictimai-siyasi, iqtisadi və digər mövzularda müxtəlif sahələri əhatə edən süjetlər yayımlanan “İki sahil” İnternet Televiziyası da tamaşaçıların böyük rəğbətini qazanıb.

Milli mənəvi dəyərlərimizin qorunmasında, azərbaycançılıq ideyasının təbliğində, dilimiz, dinimiz, mədəniyyətimiz, tariximizlə, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlərin ölkə və dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında qəzetin əməkdaşlarının jurnalistlərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Bu mənada “İki sahil” hər zaman jurnalistikanın təməl prinsiplərinə sədaqətlə yanaşır, Azərbaycan reallıqlarının təbliğini yüksək səviyyədə həyata keçirir, cəmiyyətin informasiya tələbatını ödəməklə, insanlara doğru, dəqiq və operativ xəbər verir. Xalqa, dövlətə və dövlətçiliyə xidmət “İki sahil” qəzetinin əsas amalıdır. Ona görə də tam əminliklə deyə bilərik ki, dövlətçiliyimizə xidmət vəzifəsini uğurla yerinə yetirən “İki sahil” Azərbaycanın müstəqillik tarixinin güzgüsünə çevrilib.