ORDU


Cəbhədə gərgin gecə
ORDU 12 sentyabr 2019 10:55Cəbhədən son xəbər
ORDU 11 sentyabr 2019 10:08

Cəbhədən son xəbər
ORDU 10 sentyabr 2019 10:34


Cəbhədə gərgin gecə
ORDU 05 sentyabr 2019 10:09