ORDU

Cəbhədən xəbər var
ORDU 24 yanvar 2020 10:45

Cəbhədə gərgin gecə
ORDU 22 yanvar 2020 10:01
Cəbhədə gərgin gecə
ORDU 16 yanvar 2020 10:43

Cəbhədə gərgin gecə
ORDU 15 yanvar 2020 10:29